Oceňování nemovitostí

  • vyhotovení znaleckých posudků pro soudy, orgány státní správy, organizace, podnikatele a občany
  • stanovení tržní ceny pro dědická řízení, majetková vyrovnání apod.

Rozsah působnosti

celá Česká republika, zejména Moravskoslezský kraj

Termín vyhotovení

standartně do 1 týdne nebo po domluvě v kratším termínu

Předmět ocenění Předmět ocenění

Účel ocenění Účel ocenění

Podklady potřebné k ocenění Podklady potřebné k ocenění

Orientační ceník znaleckých posudků Orientační ceník znaleckých posudků