Znalec v oboru Ekonomika - ceny a odhady nemovitostí

jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě na základě zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a vyhl.č. 37/1967 Sb.

Odhadce nemovitostí

na základě živnosti v oboru oceňování majetku pro věci nemovité

Revizní technik komínů, člen SKČR č. 737

Osv. č. 193/2008 - Revizní technik komínů
Osv. č. 374/2009 - Měření účinnosti spalovacího zdroje a vypouštěných látek a kontrola spalinových cest

Jednatel firmy Šamotstav spol. s.r.o.

  • provádění pozemních a inženýrských staveb
  • projektová činnost ve výstavbě
  • žáruvzdorné vyzdívky komínů, pecí, kotlů