Oceňování nemovitostí

Základní informace Základní informace

Předmět ocenění

  • rodinné domu
  • byty a nebytové prostory
  • pozemky
  • rekreační objekty
  • garáže
  • bytové domy
  • komerční objekty
  • trvalé porosty
  • rybníky a vodní nádrže
  • věcná břemena

Účel ocenění Účel ocenění

Podklady potřebné k ocenění Podklady potřebné k ocenění

Orientační ceník znaleckých posudků Orientační ceník znaleckých posudků