Oceňování nemovitostí

Základní informace Základní informace

Předmět ocenění Předmět ocenění

Účel ocenění

  • zjištění ceny pro daň z převodu nemovitosti, daň darovací
  • stanovení ceny obvyklé pro daň dědickou
  • ocenění pro potřeby rozvodového řízení
  • ocenění při dělení podílového spoluvlastnictví, reálné dělení nemovitostí
  • ocenění věcných břemen

Podklady potřebné k ocenění Podklady potřebné k ocenění

Orientační ceník znaleckých posudků Orientační ceník znaleckých posudků