Oceňování nemovitostí

Základní informace Základní informace

Předmět ocenění Předmět ocenění

Účel ocenění Účel ocenění

Podklady potřebné k ocenění

 • výpis z listu vlastnictví
 • kopie katastrální mapy
 • geometrické plány
 • dříve vypracované znalecké posudky
 • doklady o nabytí vlastnictví
 • stavebně právní dokumentace
 • projektová dokumentace
 • doklady omezující vlastnická práva
 • informace o napojení na inženýrské sítě
 • informace o stáří, stavebních úpravách, údržbě a demolici
 • nájemní smlouvy

Orientační ceník znaleckých posudků Orientační ceník znaleckých posudků